Deyişler ve Nefesler Konseri Fosil Cafe’de..

Deyişler ve Nefesler Konseri 29 Mart  akşamı saat 20:00 de Kadıköy/Hasanpaşa ‘daki Fosil Cafe’de yapılacak..

Konserde Anadolu Kadim Kültürlerinin Aşk İrfanının Bilgeliği’nin günümüze aktarımını sağlayan ulu ozanlardan Karacaoğlan, Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Şah Hatai,Teslim Abdal, Edip Harabi, Aşık Veysel, Aşık Ali İzzeti, Aşık Meluli, Seyyid Nesimi, Kul Hüseyin, Aşık Perişan Güzel ve nice nice aşıkların Deyiş ve Nefeslerinin Solo Bağlama eşliğinde bir sunumu olacak.

“DEYİŞLER VE NEFESLER TOPLULUĞU”

2008 yılında Ali Naki Gündoğdu rehberliğinde biraraya gelmiş olan bir grub Çalgıcı Aşıklar ; Seyyid Nesimi, Pir Sultan Abdal, Virani Baba, Kul Himmet, Teslim Abdal, Edip Harabi vd. Alevi Pir ve Ulularının “Telli Kur’an”
ile dile getirdikleri DEYİŞLER VE NEFESLER’in günümüze aktarılmasına ve yolun devam
etmesine niyetlendiler ve bu yüzden “DEYİŞLER VE NEFESLER TOPLULUĞU”nu
oluşturdular.Çünkü bu yolun kendisi Kal’u Beli’den bu yana insanı insana,yine Kamil
İnsan ile anlatan Kadim bir yoldur.Bu yolun yol açıcıları ve devamcıları “Alevi Bektaşi
Aşıklarıdır”. Alevilik ve Bektaşilik tarihsel süreç içerisinde temel felsefesi aynı olan,
fakat çeşitli adlar altında Anadolu’ya taşınmış ve kurumlaşmasını 1200’lü yıllarda Hünkar
Hace Bektaş-ı Veli ile sağlamış, daha sonra da yol önderleri tarafından geliştirilen,
kendine özgü sentezi bir inançtır. Alevi-Bektaşiliğin kökenleri, Anadolu’nun antik çağ,
eski Yunan doğa filozofları, özellikle Hitit ve Mezopotamya inançları, Şamanizm , eski
İran inancı, Mazdek, Mani, Zerdüştilik, Budizm, ayrıca Yahudi, Hıristiyan ve İslam’i
senkretik-gnostik (Yaradan bilinebilir) yaklaşımlar gibi birçok değişik inanç ve tasavvufi
(felsefi) sufi düşüncenin kaynaşımından oluşup gelişen, Hak-Muhammed-Ali, Hünkar
Hace Bektaş-ı Veli, Kamili İnsanlık yolu, kısaca “HAK YOLU” diye tanımlanan, insanı
“Hak”, ilmi “Yol,” sevgiyi “Marifet” olarak algılayan (insan merkezli) bir inanç öğreti ve
yaşam biçimidir. Daha çok sözlü geleneğe dayanan ve insanı merkeze koyan Alevi inancı,
öz itibarı ile tüm VARLIĞI ve Hakk’ı (Yaradanı) tüm varlıklara ve insana indirgeyen bir
inançtır. Bu inanca mensup olanlar kendilerine Alevi-Bektaşi veya kısaca Alevi derler.
Tarihte Kızılbaş olarak ta geçer.
Alevilikte Işık ;Hakk’tır, nurdur, delildir çerağdır, ocaktır, mumdur, aydınlanmadır,
bilimdir, Hakk’ın zifiri karanlığı yaran alevidir. Bütün Osmanlı kaynaklarında Alevilerle
ilgili ferman ve fetvalarda ‘Işık taifesi’ terimi kullanılmıştır. Alevi ozanları da kendilerine
Işık ozanı demiştir, bu sonraları Aşık’a dönüşmüştür. Alevi cemlerinde delil/çerağ uyandırılmadan, cem yapılmaz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu